Skip available courses

Available courses

E-learningový kurz smart governance je jeden z výstupů projektu "Zavádění principů Smart Governance v regionu Východní Moravy", který realizuje Sdružení měst a obcí Východní Moravy (SMOVM). Projekt je zaměřen na využití moderního přístupu Smart Governance a konceptu Smart City pro rozvoj měst na území východní Moravy.

Kurz předkládá základní východiska s ohledem na přiblížení teoretických souvislostí i praktických dopadů zavedení přístupu Smart Governance, resp. konceptu Smart City v podmínkách místní samosprávy v ČR. Nejde pouze o teoretický výčet, ale kurz nabízí také celou řadu inspirativních materiálů s přesahem do praxe, například v podobě odkazů na interaktivní přednášky a videa i metodické dokumenty. Celý kurz je rozdělen na dílčí témata.

Dílčí témata:

Smart Governance I. - přístup a jeho využití

Smart Governance II. – příklady dobré praxe a aplikace konkrétních doporučení v chodu úřadu

Smart City I. – základní východiska, open data a participativní nástroje (komunikace a zapojování veřejnosti

Smart City II. – inovativní projekty v řízení a rozvoji měst

Pro koho je kurz určen:

Obce a jejich zaměstnanci

Volení zástupci

Celková časová dotace kurzu: 26 hodin

logo projektu

                    logo

OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA KROMĚŘÍŽ

Tento kurz je koncipován jako školení pro členy povodňových komisí obcí, ORP a krajů. Seznámíme vás v něm například s legislativou, ze které činnost povodňové komise vychází, či dokumenty, se kterými povodňová komise pracuje. Nejdůležitější částí kurzu je podrobné seznámení s fungováním povodňové komise při povodních a rovněž rozbor práv a povinností jednotlivých členů povodňových komisí.